PS-PO

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

https://ps-po.pl/wp-content/uploads/2014/02/logo-pspo.png

www.ps-po.pl

 

 

 

Mądrość Ojców Pustyni

https://ojcowie-pustyni.ps-po.pl/

 

Walka

Przeciwko świeckim demony walczą raczej za pomocą rzeczy, przeciwko zaś mnichom najczęściej za pomocą myśli. Z powodu odosobnienia są oni bowiem pozbawieni rzeczy. I o ile łatwiej jest zgrzeszyć myślą niż uczynkiem, o tyle też cięższa jest walka na polu myśli niż ta, która toczy się na polu rzeczy. Umysł bowiem to materia skłonna do poruszeń. Trudno jest ją powstrzymać przed uleganiem nieprawym wyobrażeniom.

// Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1

 

Nie oskarżaj

Dobrze czyń temu, kto cię krzywdzi, a będziesz mieć Boga za przyjaciela. Nie oskarżaj swojego wroga z żadnego powodu. Ćwicz się w miłości, powściągliwości, wytrzymałości, panowaniu nad sobą i tym podobnych. Albowiem poznanie Boga to podążać za Nim poprzez pokorę oraz inne tego typu cnoty. Postępuje tak nie byle kto, a jedynie dusza rozumna.

// Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I tomu Filokalii

Pretekst

Gdy popędliwa część naszej duszy, chwyciwszy się jakiegoś pretekstu, jest głęboko wzburzona, wtedy demony podszeptują nam, jak piękne jest odsunięcie się od świata, abyśmy nie uwolnili się od owego wzburzenia, usunąwszy [rzeczywiste] przyczyny smutku. Kiedy rozpala się część pożądliwa duszy, wtedy z kolei czynią z nas ludzi towarzyskich, wypominając nam zbytnią twardość i srogość, abyśmy obcowali z ciałami, gdy nas ogarnie pożądanie ciał. Nie należy być im posłusznym, lecz raczej postępować wbrew ich namowom.

// Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1

 

Wspomnienia

O tym mamy wspomnienia pełne namiętności, co z namiętnością przyjęliśmy wcześniej. Z kolei to, co przyjmujemy z namiętnością, będzie też przedmiotem naszych namiętnych wspomnień. Dlatego ten, kto zwyciężył działające demony, gardzi tym, co one sprawiają. Walka duchowa bowiem jest cięższa od materialnej.

// Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1

 

Próżna chwała

Trudno jest uciec przed myślą o próżnej chwale. To bowiem, co czynisz dla jej zniszczenia, staje się dla ciebie nowym powodem do próżności. Natomiast nie każdej naszej prawej myśli przeciwstawiają się demony, ale niektórym przeciwstawiają się także same wady, którym ulegamy.

// Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1

 

Modlitwa

W czasie modlitwy należy przez pobożny odpór wypędzać z serca napad myśli, żebyśmy nigdy nie odkryli, że zwracamy się do Boga jedynie ustami, ale w sercu myślimy o czymś wstrętnym. Albowiem Bóg nie przyjmuje od hezychasty mętnej i wzgardliwej modlitwy. Pismo w każdym miejscu zaklina przecież, aby strzec narządów zmysłu duszy. Jeśli więc wola mnicha zostanie podporządkowana prawu Bożemu, umysł będzie sterował zgodnie z Jego prawem tym, co mu podlega: wszystkimi poruszeniami duszy, zwłaszcza zaś gwałtownością i pożądaniem – te są bowiem poddane rozumowi. Praktykowaliśmy cnotę i dopełniliśmy sprawiedliwości, zwróciliśmy pożądanie ku Bogu i jego woli, a gwałtowność przeciw diabłu i grzechowi. Czego więc jeszcze szukamy? Wewnętrznej medytacji.

// Izajasz Anachoreta // wybór z I tomu Filokalii

 

Pokarm

Kiedy nasza dusza pragnie urozmaiconych pokarmów, niech się wówczas ograniczy do chleba i wody, aby dziękowała nawet za ten skromny kęs. Sytość bowiem domaga się rozmaitych dań, głód zaś uważa, że szczęściem jest dostatek chleba.

// Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1

 

Zmysły

Rozumne zmysły, które są w rozumnym człowieku, prowadzą z nim wojnę poprzez namiętności duszy. Ciało posiada pięć zmysłów: wzrok, węch, słuch, smak i dotyk. Poprzez te pięć zmysłów nieszczęsna dusza ulega i w efekcie jest niewolona przez własne cztery namiętności. Cztery namiętności duszy to: próżność, radość, gwałtowność i tchórzostwo. Gdy jednak człowiek, sprawnie sobą pokierowawszy przez zdrowy rozsądek i namysł, zyska przewagę i zwycięży namiętności, nie będzie już przez nie atakowany, lecz pojedna się w duszy i zostanie uwieńczony przez Boga, ponieważ zwyciężył.

// Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I tomu Filokalii

 

 

 

Dobre Słowo

 

https://dobreslowo.tyniec.com.pl/wp-content/uploads/2017/12/5.jpg

https://dobreslowo.tyniec.com.pl/wp-content/uploads/2017/12/80.jpg

 

 

 

 

"Cisza jest pełnią słowa"

https://opactwotynieckie.pl/wp-content/uploads/2017/07/trudna-cisza-pobyt-w-opactwie-tynieckm-622x412-e1499703827345.jpg

https://opactwotynieckie.pl/nowy-klip-z-serii-cisza-jest-pelnia-slowa/

 

 

Jak się modlić według Jana Kasjana

O. Opat Szymon Hiżycki OSB

jak-sie-modlic-wedlug-jana-kasjana-wstep

https://ps-po.pl/category/modlitwa-serca-2/jak-sie-modlic/

 

Każdy potrzebuje miłosierdzia Bożego

O. Włodzimierz Zatorski OSB

odcinek-8

https://ps-po.pl/2016/04/22/kazdy-potrzebuje-milosierdzia-bozego/

 

Czego uczą nas Ojcowie Pustyni?

Rozmowa z O. Opatem Szymonem Hiżyckim

https://ps-po.pl/wp-content/uploads/2016/04/czego-ucza-nas-ojcowie-pustyni-150x100.jpg

https://ps-po.pl/2016/04/15/wyjscie-na-pustynie-czego-ucza-nas-ojcowie-pustyni-rozmowa-z-o-opatem-szymonem-hizyckim-osb/

 

 

Każdy pragnie wyciszenia…

O. Opat Szymon Hiżycki OSB

o rekolekcjach „Oddychać Imieniem”

 

Znalezione obrazy dla zapytania Każdy pragnie wyciszenia… O. Opat Szymon Hiżycki OSB o rekolekcjach „Oddychać Imieniem”      przez PSPO     27 maja 2015