2 X - wspomnienie Aniołów Stróżów

 

          Jesteśmy bardzo zobowiązane wobec naszych świętych Aniołów. Gorąco dziękujmy im dzisiaj. W dniu dzisiejszym i przez wszystkie dni naszego życia dziękujmy za łaski, których Bóg nam udziela przez ich posługę. Anioł ma w szczególnej pieczy tego, kogo strzeże. Chce go zarówno ochronić od otaczających go nieprzyjaciół oraz dopomóc mu w postępowaniu w doskonałości. Nakłania to nas do czułej miłości do naszych świetych Aniołów. Oni, będąc zawsze z nami, towarzyszą nam wszędzie. Gdy idziemy, śpimy, jemy, modlimy się, rozmawiamy, wiernie dotrzymują nam towarzystwa, są w naszym pobliżu.

          Moje siostry, módlmy się gorąco do Aniołów Stróżów, odnośmy sie do nich ze szczególnym nabożeństwem. Jeżeli będziemy uważne na ich przestrogi, nie popełnimy tylu wykroczeń. proście ich o łaskę wierności, gdy przytrafi się ku temu okazja. Oni nigdy nie zaniedbają nas przestrzec, to my nie dopisujemy w wierności.