Jubileusz 50-lecia

 

          W dniach od 25 do 27 listopada 2009 roku obchodziłyśmy Jubileusz 50 - lecia powstania naszego klasztoru. Pierwszy dzień Jubileuszu przeżywałyśmy wewnątrz naszej Wspólnoty. Na specjalnej rekreacji przygotowanej na tę uroczystość dziekowałyśmy Matce Christinie i Siostrom "fundatorkom" za trud podjęcia tworzenia naszego domu, a Siostry wspominały pierwsze lata budowy i wspólnego życia w nowym klasztorze.

          Drugiego dnia uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył Ordynariusz naszej diecezji - Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski. Na tej Eucharystii zgromadzili się licznie zaprzyjaźnieni z nami kapłani i siostry zakonne różnych zgromadzeń, zwłaszcza benedyktyńskich. Po Mszy Świętej miało miejsce spotkanie i poczęstunek w refektarzu. Natomiast trzeciego dnia zaproszeni zostali nasi świeccy przyjaciele i znajomi, czyli wszyscy nam życzliwi i związani ze Wspólnotą.