Początki

 

          Nasz klasztor powstał jako fundacja klasztoru warszawskiego. Decyzję budowy nowego klasztoru i kościoła w Siedlcach podjęto w roku 1956.  12 Sióstr, wyznaczonych przez ówczesną Przeoryszę klasztoru w Warszawie - M. Celestynę Wielowieyską, miało stworzyć nową Wspólnotę. Matka Celestyna wybrała M. Christinę Kruk i s. Joannę Rymer do czuwania nad budową i załatwiania wszelkim spraw z tym związanych.  Rozpoczął się okres 3 lat, kiedy Siostry jeździły po parafiach całej Polski w celu uzyskania funduszy na budowę. Można więc powiedzieć, że na powstanie naszego klasztoru złożyli się wierni z całego kraju.

          Budowę części klasztoru ukończono, nie bez trudności czynionych ze strony władz państwowych, w 1959 roku i już 26 listopada tego roku 12 Sióstr klasztoru warszawskiego rozpoczęło życie wspólne w Siedlcach.  Przeoryszą nowej Wspólnoty była Matka Christina, którą na to stanowisko wybrało Zgromadzenie w pierwszych wyborach Przeoryszy w grudniu 1959 r. Matka Christina od Męki Pańskiej (9 I 1922 - 11 VI 2012) sprawowała ten urząd przez 36 lat.

Budowę kościoła ukończono w 1962 roku. Poświęcenie kościoła, dokonane przez Bp Ignacego Świrskiego miało miejsce 7 VI 1962 r.