Za przyczyną św. Benedykta

 

 

 

Do św. Benedykta Patrona Europy

 

          Boże, Ty przez nauczanie świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

O dobrą śmierć

 

           Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana, stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

- Ukazałes się pełen chwały w obliczu Pana

- A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem.

              Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Ułożona przez św. Gertrudę

 

          Pozdrawiam Ciebie, wielki święty Benedykcie, w Sercu Jezusa. Cieszę się Twoją chwałą i dzięki składam naszemu Panu za wszelkie łaski, których Ci udzielił. Chwalę i wysławiam naszego Pana. Przepełniona radością i chwałą ofiaruję się pełnemu pokoju Sercu Jezusa. Zechciej, o ukochany Ojcze Benedykcie, wstawić się za mną, abym się stała według Serca Bożego. Amen.  

 

 

Polecenie się opiece św. Benedykta

 

          Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, nauczycielu i przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracaja się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi Twojego świętego zycia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości.

          Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym sie od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi Świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Nowenna do św. Benedykta 2 - 10 VII

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwy na kolejne dni nowenny

1. Święty ojcze Benedykcie, szukający Boga samego, który pogardziłeś światem i jego ponętami, a zechciałeś  służyć Bogu w samotności, oddając się modlitwie i umartwieniu, naucz nas gardzić przemijającymi dobrami i zwrócić serca ku najwyższemu Dobru. Wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę... której tak bardzo potrzebujemy.


Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

2. Święty ojcze Benedykcie, gorliwy mnichu, który nieustannie starałeś się pamiętać o obecności Bożej, gdy uciekałeś od ludzi i zamieszkiwałeś skalne groty, spraw, prosimy, abyśmy także potrafili odchodzić od spraw światowych i zanurzać się w \bożej obecności i łasce. wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę..., której tak bardzo pragniemy.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

3. Święty ojcze Benedykcie, aniele czystości, ty wobec pokusy nieczystości, położyłeś się wśród cierni i pokrzyw, by odeprzeć wszelkie nagabywania złego ducha, spraw prosimy, byśmy byli dalecy od wszelkiego brudu duchowego i moralnego. Niech twoje wstawiennictwo będzie nam tarczą przeciw wszystkim zakusom szatana, którego chcemy odeprzeć w twoje przemożne imię. wstaw się także za nami do Boga i uproś nam łaskę...której tak bardzo potrzebujemy.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

4. Święty ojcze Benedykcie, możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących. Jako za twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia, św. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych, a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody, i samo połączyło się z rękojeścią, tak błagamy cię pokornie wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę... na której nam tak bardzo zależy.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

5. Święty ojcze Benedykcie, zatroskany o dobro i zbawienie innych, ty chciałeś, aby wszystkim ludziom okazywano miłość, życzliwość i szacunek, przyczyń się, prosimy, by społeczność ludzka zrozumiała i szanowała prawa człowieka, szczególnie prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wstaw się też za nami do Boga i uproś nam łaskę... o którą błagamy.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

6. Święty ojcze Benedykcie, czcigodny patriarcho, który szerzyłeś wszędzie pokój i sprawiedliwość, spraw, by między ludźmi zapanowały pokój i pojednanie i prowadź ludzkość drogami miłości. Spraw, aby wszystkie narody zgodnie działały dla wspólnego dobra. A nam wyjednaj u Boga tę łaskę... o którą tak usilnie błagamy.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

7. Święty ojcze Benedykcie, mądry prawodawco, w dniach zamętu i trwogi umacniałeś się opoką słowa Bożego, daj nam w duchu Ewangelii sprawiedliwie, rozumnie i pobożnie żyć na tym świecie. A jakoś napisał z natchnienia Bożego Regułę życia monastycznego, wyróżniającą się mądrością, umiarem i poszanowaniem człowieka, spraw, aby wszyscy stanowiący prawa odznaczali się tymi przymiotami.  A teraz wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę...której tak bardzo potrzebujemy.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

8. Święty ojcze Benedykcie, który tak szczęśliwie przekroczyłeś próg śmierci, nakarmiony świętym Wiatykiem, błagamy cię, dozwól i nam dobrze przeżyć chwilę odejścia z tego świata. Niech nasze życie będzie dobrym przygotowaniem do wieczności, byśmy mogli spotkać się z tobą przed tronem Ojca Niebieskiego. A teraz wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę... której tak bardzo potrzebujemy.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.

9. Święty ojcze Benedykcie, patronie Europy, wejrzyj na nasze prośby i spraw, by nasz kontynent, a także cały świat postępował zgodnie z Ewangelią  Chrystusową i respektował Boże przykazania. Wysłuchaj nasze błagania, zanoszone do ciebie, a my z naszej strony obiecujemy, iż przemożne orędownictwo twoje u tronu Bożego będziemy wielbić, aby coraz więcej ludzi garnęło się pod  twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne.

Litania do św. Benedykta

Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)

3 razy - na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
 Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo,  
Chwała Ojcu.
 


Litania do św. Benedykta


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
       Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
       Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
       Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
       Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
       Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


       Święta Maryjo,                                                                                   módl się za nami.
       Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,
       Święty Ojcze Benedykcie,
       Święty Benedykcie, miłośniku krzyża,
       Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
       Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia,
       Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,
       Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,
       Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata,
       Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,
       Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości,
       Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,
       Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,
       Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności,
       Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających,
       Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,
       Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,
       Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,
       Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego,
       Święty Benedykcie, wspomożycielu konających,
       Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci,
       Święty Benedykcie, możny cudotwórco,
       Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia,
       Święty Benedykcie, następco patriarchów,
       Święty Benedykcie, podobny męczennikom,
       Święty Benedykcie, patriarcho mnichów,
       Święty Benedykcie, wzorze przełożonych,
       Święty Benedykcie, chwało wyznawców,
       Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów,
       Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,
       Święty Benedykcie, patronie Europy,

       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
       Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

       Módl się za nami, Święty Ojcze Benedykcie,
       Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

        Módlmy się: 
Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.