O łaskę wiary

 

 

 

 

Maryjo

Przewodniczko na drogach wiary

Twemu macierzyńskiemu orędownictwu

Powierzamy nasze pielgrzymowanie drogą wiary

Która prowadzi nas do życia w komunii z Bogiem

Ucz nas ufności, zawierzenia i współpracy

Z kochającym Ojcem

W Jego stwórczym dziele

W naszej codzienności

 

Wypraszaj dar światła Bożego ducha

Abyśmy rozpoznawali Jezusa obecnego w naszej codzienności

On wszystkich wierzących uzdalnia do przekraczania siebie

I prowadzi do pełni życia.

 

Tobie zawierzamy czas łaski Roku Wiary:

Chcemy upodobnić się do Ciebie

Zachowując wiarę, nadzieję i szczerą miłość

Zachować żywą wieź z Jezusem Chrystusem naszym Zbawicielem

Chcemy wciąż odkrywać piękno drogi naszego życia

W zjednoczeniu z Kościołem, Ciałem Chrystusa

Amen

 

 

Jezu, bądź latarnią naszej wiary (bł. Jan Paweł II)

     Jezu, niech Twoje Serce będzie świetlistą latarnią naszej wiary, pewną kotwicą naszej nadziei, herbem na naszym sztandarze, tarczą niezłomną w naszej słabości, piękną jutrzenką niezmąconego pokoju, ciasno zadzierzgniętym węzłem świętej zgody, obłokiem, który użyźnia nasze pole, słońcem, które oświeca nasz widnokrąg, złotodajną żyłą pomyślności i obfitości, której potrzebujemy. Wszyscy, rozważając prawdziwą radość i szczęście naszego serca, niech uciekają się z kolei do Twojego Serca, które kocha, i cieszą się pokojem, który ofiaruje światu to czyste źródło i symbol doskonały miłości i miłosierdzia.

 

 

Duchu Święty, obdarz mnie łaską wiary

     Duchu Święty, osobowa miłości Ojca i Syna! Wierzę, że nieustannie zstępujesz na naszą ziemię i odnawiasz jej oblicze. Wierzę, że działasz w Kościele świętym i w każdym ludzkim sercu, także moim. Wierzę, że wszelkie dobro od Ciebie pochodzi i ku Tobie zmierza.

     Duchu Święty Boże, obdarz mnie hojnie łaską coraz pełniejszej wiary, bym mógł poznawać coraz głębiej Boga, by Go lepiej miłować.

     Duchu Święty Boże, wzmocnij moją wiarę! Daj, by stała się niezachwianą ufnością i zawierzeniem. Niech będzie moją tarczą przeciw wszelkim zakusom złego i opoką we wszelkich wątpliwościach. Niech wiara chroni mnie przed ateizmem i bluźnierstwami. Niech ratuje mnie w chwilach rozpaczy. Niech wiara prowadzi mnie nieustannie w moim życiu i doprowadzi do zbawienia wiecznego. Amen.

 

 

Panie, przymnóż mi wiary

     Panie, Ty powiedziałeś, że bez wiary nie mozna Tobie się podobać. Proszę Cię bardzo: przymnóż mi wiary. Panie, naucz mnie wierzyć; spraw, by moja wiara była jak ziarnko gorczycy, bym potrafił słuchać Ciebie, ponieważ Ty powiedziałeś, że wiara rodzi się ze słuchania Twego słowa.

     Niech moja wiara będzie budowana na prawdziwym fundamencie Jezusa Chrystusa i wzmacniana uczynkami miłości płynącymi z posłuszeństwa wierze. Tobie, Boże, cześć i chwała w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.

 

 

Panie, przymnóż nam wiary

 

Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

 

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary (mel. K. Michałek)

 

Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

 

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

 

Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

 

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

 

Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.