Formacja ciągła

 

                  Po Profesji Wieczystej każda Siostra jest zobowiazana do dalszej formacji pod kierunkiem Przeoryszy.

Siostry samodzielnie dobierają sobie książki do czytania duchowego i na studium, według osobistych zainteresowań.

Formacja ciągła odbywa się tez poprzez codzienne wspólne czytania w Zgromadzeniu, które prowadzi Przeorysza,

coroczne rekolekcje, dni skupienia, konferencje zaproszonych gości i wykłady.