Postulat

 

          Jeśli kandydatka zdecyduje się na wstąpienie rozpoczyna pierwszy etap przygotowania do oddania się Chrystusowi przez Profesję (śluby zakonne) - jest nim postulat.

          Postulat w naszym klasztorze trwa 2 lata. Jest to czas, w którym postulantka lepiej poznaje siebie,

uczy się i pracuje nad rozwojem wartości ludzkich i chrześcijańskich, nabywa umiejętności życia we Wspólnocie i przez modlitwę, medytację, czytanie i pracę pogłębia życie wiary i rozpoznaje powołanie do naszego Instytutu.

Postulantki noszą czarną bluzkę i spódnicę, czarny, krótki welon i pelerynkę.

          Pod koniec postulatu postulantka może wyjechać na krótki czas do domu w celu powzięcia bardziej świadomej

i przemyślanej decyzji w sprawie swego powołania.

  Jeżeli ten okres zakończy sie pomyślnie, rozpoczyna nastepny etap - nowicjat.