Profesja czasowa

 

          Profesję czasową składa się na okres 5 lat. Przez 3 lata profeska czasowa nadal pozostaje w Nowicjacie.

W tym czasie pogłębia wiedzę religijną, rozwija zdolności prawidłowego i nadprzyrodzonego wartościowania,

jest wprowadzana w zadania i obowiązki powołania, powierza sie jej też różne obowiązki, by rozwijała w sobie

poczucie odpowiedzialności za Wspólnotę i dom.

          Profeska czasowa nadal pracuje, tak jak przez cały okres formacji, nad swoim rozwojem duchowym

i intelektualnym.  Otrzymuje habit monastyczny, symbol Najświętszego Sakramentu, nie nosi jednak jeszcze

obrączki - znaku konsekracji.

          Rok lub dwa przed ślubami wieczystymi opuszcza Nowicjat i rozpoczyna samodzielne życie we Wspólnocie,

by lepiej ją poznać i bardziej świadomie złożyć swoją Profesję, gdyż - zgodnie z Regułą św. Benedykta - składamy

ślub stałości miejsca, który wiąże nas z konkretną Wspólnotą.

          Po 5 latach składa Profesję wieczystą, oczywiście jeśli nadal tego pragnie, a Wspólnota uzna, że jest na tyle

dojrzała duchowo, jak i na sposób ludzki i emocjonalny, że może to uczynić.