Profesja Wieczysta

 

          Składając Profesję Wieczystą mniszka zobowiązuje się następującymi ślubami:

1. Stałość we Wspólnocie - jest to ślub, poprzez który mniszka wiąże się z określoną wspólnotą monastyczną,

    jako jej członek (RB 4,78;  58,17).

2. Posłuszeństwo - jest to ślub, poprzez który mniszka poświęca całkowicie swoją wolę Bogu, składając ofiarę

   z siebie, a przez to jednocząc się trwałymi więzami ze zbawczą wolą Bożą. Zobowiązuje on do podporządkowania

   swojej woli prawowitym przełożonym, zastępującym Boga.

3. Sposób życia według Reguły św. Benedykta - ślub nawrócenia obyczajów, zawiera w sobie zobowiązanie

   do zachowania ewangelicznej rady czystości i ubóstwa.

4. Podtrzymywanie nieustającej adoracji - ślub ten zobowiązuje mniszkę do osobistego wkładu w utrzymanie

nieprzerwanej, w dzien i w nocy, adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu wynagrodzenia.

          Przy Profesji wieczystej mniszki mogą otrzymac konsekrację dziewic według Rytuału Rzymskiego,

poprzez którą zostają mistycznie zaślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu i poświęcone na służbę Kościołowi.

Symbolem konsekracji jest obrączka.