Chcemy więc ustanowić szkołę służby Pańskiej. Ufamy, że w jej prawach nie będzie nic przykrego ani ciężkiego. Jeżeli jednak dla słusznych przyczyn postąpimy w czymś nieco surowiej, bądź dla poprawy z wad, bądź dla utrwalenia miłości, nie przerażaj się od razu i nie uciekaj z drogi zbawienia, bo jej początki zawsze są trudne. W miarę jednak postępu w życiu monastycznym i w wierze biegnie się drogą przykazań Bożych z rozszerzonym sercem i niewypowiedzianą słodyczą miłości.

                              Z Prologu do Reguły św. Benedykta

 

 

Warunki przyjęcia

 

          Powołanie do Zakonu jest szczególnym darem Boga, dlatego trzeba starannie badać zgłaszające się kandydatki, aby rozpoznać, czy wybrał je Duch Święty, by były mniszkami poddanymi Regule benedyktyńskiej, a jednocześnie poświęconymi w szczególny sposób Jezusowi Chrystusowi w Najświętszej Eucharystii. (Konstytucje 1705 r.)

          To wzajemne "badanie się" zarówno kandydatkę przez Wspólnotę, jak i Wspólnotę przez kandydatkę, w naszym klasztorze trwa 10 lat i dzieli się na kilka okresów. Pierwszy nastepuje wówczas, gdy zgłasza sie kandydatka, która spełnia nastepujące warunki:

- wiek 18-35 lat,

- wykształcenie średnie lub wyższe (sa wyjątki, że niższe),

- brak przeszkód powodujących nieważność nowicjatu i Profesji,

- świadectwo chrztu i bierzmowania,

- zaświadczenie o stanie zdrowia,

i najważniejsze: czy prawdziwie szuka Boga i wyraża chęć wstąpienia do klasztoru.

          Wzajemne zapoznanie się odbywa się przez spotkania w rozmównicy, gdzie kandydatka ma możliwość porozmawiania z Matką Przeoryszą oraz innymi Siostrami.